Techniques pour le 1er kyu #2

Techniques présentées dans la vidéo :

  • muna dori – shiho nage
  • ushiro katate dori kubi shime – kote gaeshi, shiho nage
  • katate dori – sumi otoshi